วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งที่ คุณแม่ทอง วังเตือย อายุ 88 ปี มารดา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธี วังเตือย ตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

11 มีนาคม 2564

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

ขอเรียนเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพและฌาปนกิจศพ คุณแม่ทอง วังเตือยวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งที่ คุณแม่ทอง วังเตือย อายุ 88 ปี มารดา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธี วังเตือย ตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา ขณะนี้เจ้าภาพได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่ 52 หมู่ 6 ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ในระหว่างวันที่ 8 –14 มีนาคม 2564 วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพฟังสวดพระอภิธรรม ในวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 20.00 น. กำหนดฌาปนกิจในวันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564 ณ สุสานวัดต้นปิน อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ** ทั้งนี้ จึงขอเรียนเชิญบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพ และฌาปนกิจศพตามกำหนดพิธีดังกล่าว โดยบุคลากรท่านใดมีความประสงค์เข้าร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพในวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 20.00 น. และฌาปนกิจในวันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564
แกลลอรี่