นักศึกษาโยธา วิศวฯ มช. เข้ารับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ นักเรียนทุน ม.ศ.ท. รุ่นที่ 8

28 ตุลาคม 2562

คณะวิศวกรรมศาสตร์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะกรรมการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จ พระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร คณะครูผู้ดูแลนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ฯ รุ่นที่ 11 พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด นำนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานฯ รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2562 เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทาน นักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานฯ ดีเด่น รุ่นที่ 8 ตลอดจนครูดีเด่นประจำปี 2562 เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ พร้อมทั้งนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ฯ รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 เข้าเฝ้า ฯ กราบพระบาทสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2562 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

ในโอกาสดังกล่าว นายอาชยุตธ์ ปลอดดี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ นักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานดีเด่น รุ่นที่ 8 ซึ่งคัดสรรจากนักเรียน รวมถึงนักศึกษาทั้งหมดที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 8 โดยรักษาผลการเรียนได้ดีเยี่ยมเรื่อยมา ทั้งยังทำกิจกรรมจิตอาสาอย่างสม่ำเสมอ อนึ่ง นายอาชยุตธ์ได้รับพระราชทานทุนข้างต้นต่อเนื่อง นับแต่ศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จนกระทั่งสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
แกลลอรี่