โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การปลูกกระท่อมอินทรีย์ : พืชเศรษฐกิจตัวใหม่” ครั้งที่ 1 ร่วมกับบริษัทเคดับบลิวเอชบี จำกัด หรือ KWHB เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2565 ณ ลานประชุมสวนผู้ใหญ่บ้าน ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

11 กรกฎาคม 2565

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเลได้เข้าร่วม จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การปลูกกระท่อมอินทรีย์ : พืชเศรษฐกิจตัวใหม่” ครั้งที่ 1 ร่วมกับบริษัทเคดับบลิวเอชบี จำกัด หรือ KWHB เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2565 ณ ลานประชุมสวนผู้ใหญ่บ้าน ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร โดยมี ผศ.ดร.อุทุมพร สุระยศ ตำแหน่ง รองคณบดีวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์หาปริมาณของสารสำคัญในกระท่อม" ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อบริการวิชาการและส่งเสริมเกษตรกรให้ปลูกกระท่อม จะเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชากรในพื้นที่

อ่านต่อที่
https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_7148493
.
https://www.dailynews.co.th/news/1223960/
.
https://liff.line.me/1454988218.../v2/article/gzJB5Kz...
.
https://www.bangkokbiznews.com/social/1013779

แกลลอรี่