กิจกรรมวันประชุมออนไลน์ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

12 มิถุนายน 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

วันเสาร์ที่ 12 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00-12.00 น. คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดกิจกรรมประชุมออนไลน์ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ รหัส 64 ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting และ facebook live โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ให้การต้อนรับท่านผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ แนะนำคณะอุตสาหกรรมเกษตร และแนะนำทีมผู้บริหารของคณะฯ ให้กับท่านผู้ปกครอง

นอกจากนี้ยังได้เรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ สุระวัง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ ดร.สุภเวท มานิยม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มาร่วมพูดคุยตอบคำถามกับท่านผู้ปกครอง ในข้อมูลที่เป็น ประโยชน์ในการใช้ชีวิตของน้องใหม่ รหัส 64 ในรั้วคณะอุตสาหกรรมเกษตร

และกิจกรรมสุดท้ายในวันนี้คือผู้ปกครองพบสาขาวิชา ได้ท่านผู้ปกครองได้พบปะกับคณาจารย์ประจำสาขาวิชา เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูล และตอบคำถามในเรื่องต่างๆ ที่สงสัยและเป็นกังวล เพื่อให้ท่านผู้ปกครองมีความมั่นใจว่าทุกสาขาวิชามีความพร้อมที่จะดูแลบุตรหลานของทุกท่านจนจบการศึกษาต่อไป
แกลลอรี่