คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานช่าง

27 ตุลาคม 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานช่าง
.
เปิดรับสมัครบุคคลที่มีคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อเข้ารับการคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานช่าง อัตราเลขที่ S4310003 เงินเดือน 12,690 บาท จำนวน 1 อัตรา
.
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565
(ระบบปิดรับสมัคร เวลา 16.30 น.)
.
คุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัคร
https://cmu.to/yFATU
.
ผู้ที่สนใจให้กรอกใบสมัคร ผ่านระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ (CMU HR e-Recruitment)
https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/
.
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบุคคล โทร. 053-942810
ในวันและเวลาปฏิบัติงาน (เวลา 08.30 - 16.30 น.)
แกลลอรี่