พิธีดำหัวคณบดี อดีตคณบดี อาจารย์อาวุโส และบุคลากรอาวุโส คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

28 เมษายน 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีดำหัวคณบดี อดีตคณบดี อาจารย์อาวุโส และบุคลากรอาวุโส คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีศ.ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้อาวุโสทุกท่านกล่าวอวยพรแก่คณาจารย์และบุคลากร ที่เข้าร่วมพิธี เพื่อแสดงความเคารพและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามแบบล้านนาอันทรงคุณค่าให้มีการสืบทอดและคงอยู่ต่อไป ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566
แกลลอรี่