โครงการอบรมเรื่อง "การป้องกันและระงับอัคคีภัย" (Green Office)

15 กุมภาพันธ์ 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ภาพบรรยกาศโครงการอบรมเรื่อง "การป้องกันและระงับอัคคีภัย"
ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น.ณ ห้องประชุมชั้น 2
และซ้อมการอพยพหนีไฟและการดับเพลิงเบื้องต้น เวลา 15.00 น.
ณ จุดรวมพล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่