ต้อนรับผู้บริหารจาก Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น

30 มกราคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

              รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Associate Professor Dr. Mitsutaka Haruta, Institute for Chemical Research, Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่มาเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเยี่ยมคารวะและปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องรับรอง ม.ล.ปิ่น มาลากุล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566
 
แกลลอรี่