บ้านสีแสดร่วมยินดีครบรอบ 1 ปี สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

20 กุมภาพันธ์ 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


คุณกมลชนก กาวิล เลขานุการฯ ผู้แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ามอบเงินเพื่อสมทบกองทุนพัฒนาสถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 1 ปี โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพหุศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ ณ ลานโถงชั้น 1 อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

แกลลอรี่