นักศึกษาภาควิชาการเงิน AccBa คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ รางวัล Muang Thai Life Assurance Star จากเวที YFS 2019

14 สิงหาคม 2562

คณะบริหารธุรกิจ

นักศึกษาภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายนภทีป์ พิสิฎฐศักดิ์ คว้ารางวัลชนะเลิศ (อันดับ 1) รางวัล Muang Thai Life Assurance Star (ที่สุดแห่งผู้เชี่ยวชาญการประกันชีวิต) จากการแข่งขัน Young Financial Star Competition 2019 (YFS) เวทีเฟ้นหาสุดยอดคนรุ่นใหม่ บนเส้นทางการเงิน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานต่างๆ ในตลาดทุน มีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนระดับอุดมศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการวางแผนการเงินและการลงทุน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและเตรียมพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพบนถนนสายการเงิน โดยดำเนินการจัดแข่งขันต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 17 ประกาศผลรอบสุดท้ายวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ