ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดอภิธรรมศพ คุณแม่เพ็ญประภา กันตะบุตร

14 สิงหาคม 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารคลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดอภิธรรมศพคุณแม่เพ็ญประภา กันตะบุตร ภรรยาศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์มนตรี กันตะบุตร อดีตหัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยร่วมในพิธีฯ ณ ศาลา สหัท-พงษ์ มหาคุณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เมื่อวันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2562 
แกลลอรี่