พิธีเปิดงานอบรมเชิงปฏิบัติการ Echocardiography Seminar and Workshop: basic and clinical application

11 ตุลาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดงานอบรมเชิงปฏิบัติการ Echocardiography Seminar and Workshop: basic and clinical application จัดโดย ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข เพื่อให้สัตวแพทย์ได้มีโอกาสเพิ่มทักษะการวินิจฉัยโรคหัวใจในสัตว์เลี้ยงผ่านการใช้เครื่อง echocardiography พร้อมเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์ของหัวใจในสัตว์เลี้ยงและการรักษาสัตว์เลี้ยงที่มีภาวะโรคหัวใจจากทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565
แกลลอรี่