คณะวิทยาศาสตร์จัดค่าย CMU Science Camp #41 ค่ายค้นฝันปั้นนักวิทย์

10 พฤศจิกายน 2565

คณะวิทยาศาสตร์

      ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดค่าย CMU Science Camp #41 ค่ายค้นฝันปั้นนักวิทย์ ตอน "The whole new world through the lens of science" เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องบรรยาย SCB2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งจัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ ชมรมวิชาการ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 10-14 พฤศจิกายน 2565

CMU Science Camp #41 จัดขึ้นเพื่อนำนักเรียนชั้น ม.4-5-6 (ปีการศึกษา 2565) ที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศ มาร่วมทำกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ เพื่อฝึกฝนทักษะ ประสบการณ์ และสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียน และการประกอบอาชีพทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาวิทยาศาสตร์ขั้นสูง

โดยนักเรียนที่เข้าค่ายตลอดทั้ง 5 วัน จะได้ทำกิจกรรมเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์หลายด้าน ทั้งการนำเสนอโจทย์ปัญหา การประดิษฐ์คิดค้น การทดลอง รวมทั้งกิจกรรมสันทนาการ ทัศนศึกษา และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งช่วยให้น้องๆ ได้เปิดโลกทรรศน์ทางวิชาการ และได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนอย่างสนุกสนานและเต็มอิ่ม


แกลลอรี่