คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. เข้าร่วมพิธีเปิดงาน ชุมชน ชุมใจ : เทศกาลศิลปะ งานฝีมือ และอาหาร นครเชียงใหม่

3 กุมภาพันธ์ 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ศ.ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร. อัมพิกา ชุมมัธยา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน ชุมชน ชุมใจ : เทศกาลศิลปะ งานฝีมือ และอาหาร นครเชียงใหม่ โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับภาคีเครือข่ายการพัฒนาเมืองภาคส่วนต่าง ๆ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์

กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการแสดง 3D Projection Mapping ประกอบเสียงและสื่อผสม AR สร้างสรรค์จินตนาการผสมเทคโนโลยีสมัยใหม่ จากทีมเมตาเวิร์ด นำเสนอโดยนายรตน รัตนแคล้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะ

การจัดแสดงนิทรรศการผลงานด้านการอนุรักษ์ และพัฒนาเมืองของเทศบาลนครเชียงใหม่ ที่ได้มีความร่วมมือกับนักวิชาการภาคส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการ Chiang Mai Learning City และแม่ข่า ภายใต้หน่วยวิจัย บพท. โครงการแสงสว่างทางสถาปัตยกรรม และเมืองเดินได้ UDDC เมืองรักษ์เชียงใหม่ เขียวสวยหอม สถาปนิกคนใจบ้าน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และสมาคมสถาปนิกล้านนา

รวมถึงการแสดงและจำหน่าย สินค้าผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ Workshop โดยภาคชุมชน การแสดงคีตศิลป์ และนาฏยศิลป์สร้างสรรค์ กิจกรรมย้อนวันวาน “เชียงใหม่กลางแปลง” พร้อมทั้งเปิดให้เข้าเยี่ยมชมหอกลางเวียงในบรรยากาศ Night Museum จนถึงเวลา 20.30 น.
โดยกำหนดจัดงานตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2566 ณ บริเวณศูนย์มรดกเมือง เทศบาลนครเชียงใหม่ และพื้นที่เชื่อมต่อบริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ถึงลานด้านหน้าหอพื้นถิ่นล้านนา และสำหรับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์

ขอขอบคุณภาพจาก เทศบาลนครเชียงใหม่ และ Chumchon ChumJai
#ชุมชนชุมใจ

แกลลอรี่