การประชุมวิชาการนานาชาติ The 4th ASEAN Agricultural University Network (AAUN)

15 กรกฎาคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


            ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ ร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ The 4th ASEAN Agricultural University Network (AAUN) International Conference and UPLB Alumni Forum โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิด ณ ห้องประชุม 1-2 Wintree City Resort Chiang Mai วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 
แกลลอรี่