รับบริจาคเงินปรับปรุงห้องประชุมธนี พหลโยธิน ของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

19 กรกฎาคม 2565

คณะสังคมศาสตร์

รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ และผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ ร่วมรับบริจาคเงินงวดสุดท้ายจาก สัตวแพทย์หญิงนพมาศ ณ ป้อมเพ็ชร์ จำนวน 1,000,000.-บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการปรับปรุงห้องประชุมธนี พหลโยธิน ของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2565

แกลลอรี่