2 คณะตัวแทนประเทศไทย วิศวฯ + CMUBS มช. รับทุนวิจัย EU สร้างเครือข่ายวิจัยร่วม 15 สถาบันทั่วโลก พัฒนาธุรกิจด้วย SME 5.0

20 กุมภาพันธ์ 2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์

2 หัวเรือใหญ่ตัวแทนประเทศไทย ในนามมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมคณะบริหารธุรกิจ นำทีมนักวิจัยทุน SME 5.0 A strategic Roadmap Towards the Next Level of Intelligent, Sustainable and Human-Centered SMEs ภายใต้โครงการ The European Union’s Horizon 2021 Research and Innovation Program under the Marie Sk?odowska-Curie Grant agreement No. 101086487 เดินหน้าร่วมประชุมรอบปฐมฤกษ์ Kick off กิจกรรม เดินทางเยือนสถาบันเทคโนโลยี KTH Royal ณ เมืองสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน เมื่อวันที่ 23-24 มกราคมที่ผ่านมา เพื่อหารือแนวทางแลกเปลี่ยนนักวิจัยระหว่าง 15 สถาบันเครือข่ายจากทั่วโลก มุ่งพัฒนา SME ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ 5.0 ภายใต้กรอบ Intelligent SME, Sustainable SME และ Human – Centred SME


คณะนักวิจัย นำโดยผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ใยบัวเทศ ทิพยาวงศ์ พร้อมผู้ช่วยคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัทยา แจ้งกระจ่าง รวมถึงรองศาสตราจารย์ ดร.คมกฤต เล็กสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการพัฒนา ววน. ด้านกำลังคน; สถาบันความรู้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์เกษม ระมิงค์วงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ตลอดจนศาสตราจารย์ ดร.นคร ทิพยาวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล อนึ่ง โครงการข้างต้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับทุนต่อเนื่องจาก SME 4.0; The European Union’s Horizon 2021 ครั้งก่อน ครานี้ ได้รับคัดเลือกร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ ผนวกกำลังแสดงศักยภาพด้านงานวิจัยที่เชี่ยวชาญร่วมกับนานาประเทศก่อองค์ความรู้ วิทยาการใหม่ สนองความก้าวหน้าหาแนวทางทวีประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกลุ่มธุรกิจ SME ทั่วโลกภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง โดยมีกำหนดระยะเวลาดำเนินงานเป็นเวลา 4 ปี และเป็นเพียง 2 คณะในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้รับทุนดังกล่าว ซึ่งขณะนี้คณะนักวิจัยเตรียมแผนการดำเนินงานระยะต่อไปแล้ว

SME 5.0 ประกอบด้วยเครือข่ายวิจัยจาก 15 สถาบันทั่วโลก ได้แก่ KTH Royal Institute of Technology ประเทศสวีเดน, Technical University Munich สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี, Free University of Bolzano และ Endian ประเทศอิตาลี, Purdue University Fort Wayne และ Worcester Polytechnic Institute สหรัฐอเมริกา, Universidad del Salvador สาธารณรัฐอาร์เจนตินา, University of Stellenbosch สาธารณรัฐแอฟริกาใต้, Montanuniversit?t Leoben, Technical University Graz และ Komptech Gmbh สาธารณรัฐออสเตรีย, Technical University of Ko?ice และ ELCOM sro ประเทศสโลวาเกีย, University of Malta ประเทศมอลตา, Deakin University ประเทศออสเตรเลีย และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=31710
แกลลอรี่