คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Mie University ประเทศญี่ปุ่น

9 ตุลาคม 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ Professor Dr. Masaaki ITO, M.D., President of Mie University ประเทศญี่ปุ่น พร้อมคณะ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางด้านวิชาการ รวมทั้งผลักดันกิจกรรมความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับคณะพยาบาลศาสตร์ ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการที่มีร่วมกัน ณ ห้องรับรอง ม.ล.ปิ่น มาลากุล อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566
.
ขอบคุณภาพข่าวจาก ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มช.

แกลลอรี่