Christmas Party ชมรมนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรนานาชาติ

25 ธันวาคม 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ รองคณบดีด้านพัฒนาการศึกษาปริญญาตรี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้การศึกษาปริญญา และ อาจารย์ ดร.ปรียกมล ไกรกิจราษฎร์ ผู้ช่วยคณบดีด้านบูรณาการพันธกิจสากล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม "Christmas Party" จัดโดย ชมรมนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรนานาชาติ (2G Together Club) เป้าหมายเพื่อสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติภายในคณะฯ รวมทั้งเป็นการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม เพิ่มเครือข่ายนักศึกษาต่างชาติในระดับปริญญาตรี ตลอดจนเฉลิมฉลองวันก่อนเทศกาลคริสต์มาส (Christmas Eve)
.
กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย ตอบปัญหาชิงรางวัล บริการซุ้มอาหารนานาชาติ ประกวด Christmas King and Queen และ จับสลากแจกของขวัญปีใหม่ให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมงานอย่างสนุกสนาน ณ ข่วงม่วนใจ๋ (ห้องโถงชั้น 1) อาคาร 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566

แกลลอรี่