ร่วมสรงน้ำพระบรมธาตุดอยสุเทพ เนื่องในวันวิสาขบูชา

12 พฤษภาคม 2562

โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศล ทักษิณานุปทานอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และร่วมสรงน้ำพระบรมธาตุดอยสุเทพ เนื่องในวันวิสาขบูชา ไหว้สาป๋าระมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ พุทธศักราช 2562 ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562
แกลลอรี่