ม่วนอกเย็นใจ๋ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ๒๕๖๗

12 เมษายน 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


ม่วนอกเย็นใจ๋ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ๒๕๖๗
.
สนุกสนานอย่างสร้างสรรค์
รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย
สรงน้ำพระ ขอพรผู้ใหญ่
เดินทางปลอดภัย
เริ่มต้นปีใหม่อย่างมีความสุข
.
สวัสดีปีใหม่ไทย 2567
Happy Songkran Thai New Year
.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่