กิจกรรมประชุมรวมบุคลากร ครั้งที่ 2/2565

8 ตุลาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม "ประชุมรวมบุคลากร ครั้งที่ 2/2565" ขึ้นเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เพื่อแจ้งข่าวและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของครอบครัวสัตวแพทย์ โดยมี ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเปิดประเด็นพูดคุย ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่