รร.เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ จ.พิษณุโลก เยี่ยมชมและศึกษาดูงานการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี

13 กุมภาพันธ์ 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก ในโอกาสที่เข้าศึกษาดูงานด้านหลักสูตรการเรียนการสอนของระดับปริญญาตรี พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมหน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาลและพิพิธภัณฑ์ประวัติคณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่