นักศึกษาวิทย์สิ่งแวดล้อม มช. คว้ารางวัลนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ดีเด่น จากโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย

23 มกราคม 2566

คณะวิทยาศาสตร์

     นางสาวซากุราโกะ มาซุดะ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ดีเด่น พร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาท จากโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ครั้งที่ 18 ประจำปี 2565 หรือ Young Thai Science Ambassador, (YTSA 2022) ระหว่างวันที่ 20 – 22 มกราคม 2566 จัดโดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย บริษัท ทรู คอปเปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
แกลลอรี่