โครงการอบรมแกนนำสุขภาพฯ (CMU’s Healthy)

15 ตุลาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย คณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วย 10 คณะจัดโครงการการสร้างเสริมศักยภาพแกนนำสุขภาพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ (Healthy CMU) เพื่อส่งเสริมบุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ใส่ใจและดูแลสุขภาพ มีสุขภาวะที่ดี มีความสุขกับการทำงาน เน้นการมีส่วนร่วมของนักศึกษา บุคลากร ภายใต้การใช้งานระบบสารสนเทศให้เป็นสื่อส่งผ่านความรู้ และเสริมสร้างกิจกรรมการออกกำลังกาย ตลอดจนกิจกรรมเพื่อสุขภาพต่างๆ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมแกนนำสุขภาพฯ (CMU’s Healthy) ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2563 
แกลลอรี่