นักศึกษา อก.มช. คว้ารางวัลชนะเลิศจากการประกวดโครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม Start-up Innovative F&B Products Competition ครั้งที่ 5

20 กันยายน 2566

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ University ประเภทผลิตภัณฑ์ส่วนผสมอาหาร (Ingredients)
ผลิตภัณฑ์ SEAPPRA น้ำปลาร้าปรุงรสแพลนต์เบส  มีสมาชิกทีม ประกอบด้วย นางสาวกฤติกา แปงคำ นางสาวทักษพร แก้วมาลัย นางสาวศิริวรรณ อริวันนา และ นางสาวอาทิตยา กันธิรา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาของทีม คือ ผศ.สุวรรณา เดชะรัตนางกูร และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ได้แก่ อ.ดร.วิญญูุ ศักดาทร และ อ.ดร.พรจันทร์ วอลเตอร์

แกลลอรี่