คณบดีให้การต้อนรับ Dr. Fred Unger, Regional Representative for East and Southeast Asia ของ International Livestock Research Institute (ILRI)

31 สิงหาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Dr. Fred Unger, Regional Representative for East and Southeast Asia ของ International Livestock Research Institute (ILRI) ในโอกาสการมาเยือนเพื่อหารือการสร้างเสริมกิจกรรมทางวิชาการระหว่างสองสถาบัน โดยมี ผศ.สพ.ญ.ดร.วรางคณา ไชยซาววงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขและอาหารปลอดภัย ร่วมให้การต้อนรับในโอกาสนี้ด้วย ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565
แกลลอรี่