พิธีส่งมอบงานคณบดี

24 มีนาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดพิธีส่งมอบงาน โดยคณบดี ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ ส่งมอบงานบริหารคณะฯ ให้กับ ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ ที่จะดำรงตำแหน่งคณบดี ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2565 โดยมีตัวแทนคณาจารย์และบุคลากรร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565  ณ ห้องประชุม E115
แกลลอรี่