รับมอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) จาก บริษัท เดอะ ดอว์น เชียงใหม่ รีแฮบ แอนด์ เวลเนส เซ็นเตอร์ จำกัด

30 มกราคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร พิชัยยา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) จาก บริษัท เดอะ ดอว์น เชียงใหม่ รีแฮบ แอนด์ เวลเนส เซ็นเตอร์ จำกัด เพื่อมอบให้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา บุคลากร โดยมอบให้แก่คณะพยาบาลศาสตร์เป็นจำนวนเงิน 750,000 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และคณะมนุษยศาสตร์เป็นจำนวนเงิน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ณ ห้องประชุม มล.ปิน มาลากุล อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566
 
แกลลอรี่