ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันสำคัญทางศาสนา วันเข้าพรรษา ประจำปี 2565

12 กรกฎาคม 2565

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันสำคัญทางศาสนา วันเข้าพรรษาประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุธี วังเตือย คณบดีวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร ร่วมถวายเทียนพรรษา และเครื่องไทยธรรม ณ วัดใหญ่จอมปราสาท อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
แกลลอรี่