ให้การต้อนรับ H.E Mr. Shri Nagesh Singh เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย Mr. Krishna Chaitanya กงสุลอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่

16 มกราคม 2566

คณะสังคมศาสตร์

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารตี อยุทธคร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมให้การต้อนรับ H.E Mr. Shri Nagesh Singh เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย Mr. Krishna Chaitanya กงสุลอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม Indian Festival ที่จัดโดยศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และในโอกาสนี้คณะเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยได้เดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์อินเดียศึกษาและรูปปั้นมหาตมะคานธีที่ได้รับมอบจากสถานทูตอินเดียเมื่อปี พ.ศ. 2562 ที่คณะสังคมศาสตร์อีกด้วย
แกลลอรี่