นักศึกษาเคมี คว้าที่ 1 โครงการ Entrepreneurial Ecosystem Development SEASON 3

7 กันยายน 2566

คณะวิทยาศาสตร์

       Team MicroPow สมาชิกในทีมประกอบด้วย น.ส.ปวิชญา มาเดช นายไมเคิล อาร์มสตรอง และนายบุริศร์ กองมะลิ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาเคมี คว้ารางวัลอันดับที่ 1 Final Pitching ของโครงการ Entrepreneurial Ecosystem Development SEASON 3 ลองทำ ลองคิด ใช้ชีวิตแบบสตาร์ทอัพ จัดโดยอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU STeP) เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566

แกลลอรี่