บันทึกเทปพร้อมให้สัมภาษณ์ "แนะนำห้องพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์" โดยทีมงานจาก วีทีวี นิวส์

13 มิถุนายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมบันทึกเทปพร้อมให้สัมภาษณ์ "แนะนำห้องพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์" โดยทีมงานจาก วีทีวี นิวส์ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565
แกลลอรี่