อาจารย์และนักศึกษาพยาบาลร่วมโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา ณ Otemae University ประเทศญี่ปุ่น

3 ตุลาคม 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย อาจารย์นาตยา ยาก๋อง อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ นักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 10 คน เดินทางไปเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษากับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ณ Otamae University ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 8 ตุลาคม 2566
.
รายนามของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ได้แก่ Ms. Chinsumon Chaikumpun, Ms. Kotchakorn Bunjongsiri, Ms. Natthida Pitaksanti, Ms. Sukthida Khamsaeng และ Ms. Thanatchaporn Chaoprayoon นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 ได้แก่ Ms. Kanokladda Phimsri, Mr. Kritanon Fonglom, Ms. Nan Aye Aye Sein, Ms. Natchaya Aubonkhiao และ Ms. Sirapat Phaicharoen

แกลลอรี่