บรรยายพิเศษในหัวข้อ “The Opportunity of International Career Paths for the Economist ”

21 พฤศจิกายน 2562

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “The Opportunity of International Career Paths for the Economist ” โดยมี Ms. Birgit Hansl,Ph.D. ผู้จัดการธนาคารโลกประจำประเทศไทย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก เป็นวิทยากร เมื่อวันพุธ ที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่