วันโยคะสากล (International Day of Yoga) ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 7)

17 มิถุนายน 2564

คณะสังคมศาสตร์

ศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สถานกงสุลอินเดีย ประจำจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโยคะ เนื่องในวันโยคะสากล (International Day of Yoga) ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 7) โดยในปีนี้จะเป็นการจัดกิจกรรมออนไลน์ Yoga Live 2 ช่องทาง ดังนี้
1. รับชมผ่าน Facebook Live ของสถานกงสุลอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่ (Coi Chiang Mai)
2. รับชมผ่าน YouTube Live Streaming (https://youtu.be/rzNjQmH0JXg)
ผู้สนใจสามารถร่วมกิจกรรมได้ในวันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00-09.00 น. สามารถเล่นได้ที่บ้าน ทุกเพศทุกวัย
ข้อมูลโดย : https://youtu.be/rzNjQmH0JXg
แกลลอรี่