ค่ายพยาบาลในฝัน (Born to be nurse camp) ครั้งที่ 16

15 พฤศจิกายน 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์ ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนานักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการค่ายพยาบาลในฝัน (Born to be nurse camp) ครั้งที่ 16 วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความใฝ่ฝันอยากเป็นพยาบาล ได้เรียนรู้วิชาชีพพยาบาล พัฒนาการคิดวิเคราะห์ทางวิชาการผ่านการทำกิจกรรมแสดงออกถึงการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และต่อยอดการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
.
กิจกรรมประกอบด้วย การเยี่ยมชมอาคารเรียน ห้องฝึกปฏิบัติทางการพยาบาล พร้อมทั้งได้เรียนรู้และฝึกทดสอบความสามารถด้านการพยาบาล อาทิ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การตรวจวัดชีพจร เป็นต้น นอกจากด้านวิชาการที่มีประโยชน์แล้วได้จัดกิจกรรมเกมส์ กีฬา สันทนาการต่าง ๆ เพื่อให้ได้ทำความรู้จัก สร้างมิตรภาพ ความสมัครสมานสามัคคีระหว่างกัน ณ อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566
.
ขอบคุณภาพจาก ชมรมถ่ายภาพ สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ (Photo of Nursing CMU)

แกลลอรี่