สำนักทะเบียนและประมวลผล รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง

6 สิงหาคม 2562

สำนักทะเบียนและประมวลผล

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการศึกษา อัตราค่าจ้าง 18,220 บาท หมดเขตรับสมัครวันที่ 16 สิงหาคม 2562

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 5394 8909 ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร และใบสมัคร คลิกที่นี่