กิจกรรมเมียนมาร์ตะจั่น : สงกรานต์หรรษา ครั้งที่ 2

5 เมษายน 2562

คณะมนุษยศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา สุขเกษม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ให้การต้อนรับคุณ อู เตน ติน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเดินทางมาร่วมงานและเปิดพิธี ในกิจกรรม "เมียนมาร์ตะจั่น : สงกรานต์หรรษา ครั้งที่ 2" ซึ่งจัดโดยสาขาวิชาภาษาพม่า ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แกลลอรี่