ครอบครัวสัตวแพทย์ ร่วมไหว้พระพุทธสัตวแพทย์บรมติโลกนาถประทานพร และศาลพระภูมิศาลเจ้าที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลรับปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖

4 มกราคม 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยตัวแทนครอบครัวสัตวแพทย์ ร่วมไหว้พระพุทธสัตวแพทย์บรมติโลกนาถประทานพร และศาลพระภูมิศาลเจ้าที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลรับปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ครอบครัวสัตวแพทย์ และให้เกิดความร่มเย็น ผาสุก ปลอดภัยตลอดปี ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2566
แกลลอรี่