รางวัลชนะเลิศ ผลงาน : นอบน้อม ในการประกวดออกเเบบมาสคอตในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564

17 กันยายน 2564

คณะศึกษาศาสตร์

 นางสาวสมหญิง แก้วฟองคำ รหัสประจำตัวนักศึกษา 600210281 สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับ"รางวัลชนะเลิศ" ชื่อผลงาน: นอบน้อม ในการประกวดออกเเบบมาสคอตในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564

จัดโดย สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University Student Union : https://www.facebook.com/ChiangmaiUniversityStudentUnion/

การประกาศผลรางวัล : https://www.facebook.com/ChiangmaiUniversityStudentUnion/photos/pcb.4667079333303152/4669497646394654