ผู้บริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทายาลัยเชียงใหม่ ร่วมในงานแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 7/2566

16 พฤศจิกายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

อ.สพ.ญ.ดร.ณัฐกานต์ อวัยวานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและการศึกษาตลอดชีวิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในนาม ประธานคณะอนุกรรมการจัดการประชุมวิชาการคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 (CMVC2022) ร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประชุม CMVC2022 เชิญชวนเจ้าของนำสัตว์เลี้ยงตรวจสุขภาพสัตว์ พร้อมรับชมการจัดแสดงนิทรรศการสัตว์พิเศษ ... ฟรี!! ในงานแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 7/2566 จัดโดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานแกลลอรี่