คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) เพื่อคัดเลือกเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (เงินรายได้ส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E190016 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

7 พฤษภาคม 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) เพื่อคัดเลือกเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (เงินรายได้ส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E190016 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่