ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน E140070

3 กรกฎาคม 2563

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E 140070 อัคราเงินเดือน 20,250 บาท จำนวน 1 อัตรา  ตามรายละเอียดดังแนบ
แกลลอรี่