วิศวฯ มช. เชิญร่วมกิจกรรม Entaneer รวมพลัง บริจาคโลหิต

19 กันยายน 2562

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
ร่วมกิจกรรม Entaneer รวมพลัง บริจาคโลหิต
ระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2562
เวลา 09.00-15.00 น.
ณ อาคารเรียนรวม 3 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แกลลอรี่