อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผ่าตัดแก้ไขภาวะเสียดท้องในสัตว์ตระกูลม้า (Colic Surgery Workshop)

26 ตุลาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณาจารย์คลินิกม้า ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า และสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยสัตวแพทย์ กรมการสัตว์ทหารบก ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผ่าตัดแก้ไขภาวะเสียดท้องในสัตว์ตระกูลม้า (Colic Surgery Workshop) เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ นายสัตวแพทย์ ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาภาวะเสียดท้องในม้า ลา และล่อ ทั้งยังเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน จัดโดย โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ระหว่างวันที่ 22 – 23 ตุลาคม 2565 โดยมี ผศ.สพ.ญ.อารีย์ ไหลกุล ผศ.น.สพ.ดร.วรกิจ เชิดชูธรรม ผศ.สพ.ญ.ดร.ขนิษฐา เพชรอุดมสินสุข ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมด้วย สพ.ญ.ธวัลหทัย อภิชัยมงคลกุล และคณะทำงานจากคลินิกม้า ร่วมเป็นวิทยากร
 
แกลลอรี่