นางสาวชนม์นิภา ขาวละออ ได้รับรางวัลนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565

8 พฤษภาคม 2566

คณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวชนม์นิภา ขาวละออ ในโอกาสได้รับรางวัลในโครงการ เชิดชูเกียรติ
นักศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565
ด้านการบำเพ็ญประโยชน์และจิตสาธารณะ
แกลลอรี่