นายวรวุฒิ มังวงศ์ นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ นักศึกษารหัส 580410054 ได้รับคัดเลือกให้เป็น นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา

25 กรกฎาคม 2562

คณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ นายวรวุฒิ มังวงศ์ นักศึกษา ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัส 580410054 ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา กลุ่มนักศึกษาพิการ ประจำปีการศึกษา 2561  
แกลลอรี่