เข้าพบผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ

31 มกราคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบพลตรีสันติ สุขป้อม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เพื่อหารือการข้อราชการ การดำเนินงานภารกิจด้านต่างๆ ในความร่วมมือของของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมณฑลทหารบกที่ 33 พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อ การบริหารจัดการและพัฒนาการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สร้างคุณประโยชน์ต่อจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 ตึกบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ เมื่อวันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566
แกลลอรี่