นักศึกษา อก.มช. คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในกิจกรรม APEC Regional Youth Symposium ระดับภาคเหนือ

26 มิถุนายน 2565

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา อก.มช. คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในกิจกรรม APEC Regional Youth Symposium ระดับภาคเหนือ ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่  พร้อมกันนี้ ทั้ง 2 ทีม ยังเป็นตัวแทนของภาคเหนือร่วมแข่งขันระดับประเทศต่อไป

ทีมชนะเลิศ
FoodPrompt แพลตฟอร์ม การบูรณาการเทคโนโลยีที่ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็น AI, Cloud computing, และการผลิตอาหารด้วย 3D Food Printing เพื่อซัพพอร์ตการทำงานของนักโภชนาการ และการแก้ปัญหาการขาดสารอาหารของผู้สูงอายุ

สมาชิกทีม
นาย ศุภกร ประภาเลิศ (โต้ง)
นักศึกษาปริญญาโท ชั้นปีที่ 2
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาว ผุสชา ผ่องเดช (เอื้อม)
นักศึกษาปริญญาโท ชั้นปีที่ 2
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาว กฤตธินันท์ ทวีบุญ (ทรี)
นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาว ลลิตา สุเขียว (ไอซ์)
นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2
สาขาวิชาบัญชี
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายกฤษดา พิชัยศรทัต (จ๊อบ)
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
สาขาสื่อสารการตลาดโฆษณา
คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทีมรองชนะเลิศอันดับที่ 2
Phenocov+ ผลิตภัณฑ์ สเปรย์ฉีดช่องปากและลำคอจากของเหลือทางการเกษตรในภาคเหนือ เพื่อลดการอักเสบ และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส

สมาชิกทีม
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
นาย ราชา วงศ์วรพชร - สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
นางสาว แพรวา ไชยวุฒิ - สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
นางสาวชนนิกานต์ ชัยทอง - สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
นางสาว เกสรี ชัยชนะ - สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ

คณะบริหารธุรกิจ
นางสาว ฟ้าใส เกษมจิตต์ -สาขาวิชาการเงินและธนาคาร

คณะเภสัชศาสตร์
นางสาว ชนนิกานต์ สุพิทยาพร

ที่ปรึกษาโครงการ
รองศาสตราจารย์ ดร. พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร

แกลลอรี่